Als icebreaker act voor het bedrijfsfeest kunnen we de “Goochelende Icebreaker-activiteit” organiseren met John Negenkerken als meester van ceremonies, dagvoorzitter, of als rondlopende mysterie guest. Hier zijn enkele mogelijke ideeën voor deze act:

  1. “Goochelende Naamintroductie”: John Negenkerken kan elke gast begroeten en hun namen op magische wijze raden of onthullen. Dit zorgt voor verbazing en directe interactie tussen John en de gasten, waardoor ze meteen betrokken raken bij het evenement.
  2. “Verdwijnende en Verschijnende Voorwerpen”: John Negenkerken kan voorwerpen laten verdwijnen en vervolgens op mysterieuze wijze weer tevoorschijn toveren bij de gasten. Hij kan bijvoorbeeld visitekaartjes, sleutels of kleine geschenken gebruiken. Dit creëert een speelse en magische sfeer, waardoor gesprekken tussen de gasten van start kunnen gaan.
  3. “Interactieve Goocheltrucs”: John Negenkerken kan kleine, interactieve goocheltrucs uitvoeren waarbij hij de gasten betrekt. Hij kan bijvoorbeeld kaarttrucs doen waarbij de gasten een kaart kiezen en betrokken worden bij het verrassende eindresultaat. Dit zorgt voor lachende gezichten en stimuleert gesprekken tussen de deelnemers.
  4. “Magische IJsbrekerspelletjes”: John Negenkerken kan korte spelletjes of puzzels opzetten waarbij de gasten worden uitgedaagd om samen te werken en magische raadsels op te lossen. Dit moedigt interactie en teambuilding aan, terwijl de gasten genieten van de magie en het plezier van het evenement.
  5. “Mysterieuze Voorspellingen”: John Negenkerken kan gasten verrassen door persoonlijke voorspellingen te doen. Hij kan bijvoorbeeld geboortedatums, favoriete kleuren of andere persoonlijke informatie raden, waardoor de gasten zich verwonderd en met elkaar verbonden voelen.

Met deze “Goochelende Icebreaker-activiteit” zal John Negenkerken de gasten entertainen, voor verbinding zorgen, de sfeer ontspannen en de perfecte start geven aan het bedrijfsfeest. Het zal de gasten meteen in een positieve en interactieve stemming brengen, waardoor ze openstaan voor de rest van het evenement.

Meer weten? Bel John Negenkerken direct op: 06-50574439

of vul het contact formulier in.

volg John op linkedin: John Negenkerken – Hilversum, Noord-Holland, Nederland | professioneel profiel | LinkedIn

Tip voor ultieme verbinding van uw personeel kijk eens hier

John aan de slag als ceremoniemeester

For the corporate party, we can organize the “Enchanting Icebreaker Activity” with John Negenkerken as the master of ceremonies, host, or roaming mystery guest. Here are some possible ideas for this act:

“Enchanting Name Introduction”: John Negenkerken can greet each guest and magically guess or reveal their names. This creates amazement and immediate interaction between John and the guests, getting them engaged in the event right away.

“Vanishing and Reappearing Objects”: John Negenkerken can make objects vanish and then magically reappear with the guests. He can use items like business cards, keys, or small gifts. This creates a playful and magical atmosphere, initiating conversations among the guests.

“Interactive Magic Tricks”: John Negenkerken can perform small, interactive magic tricks involving the guests. For instance, he can do card tricks where the guests choose cards and become part of the surprising end result. This brings smiles to their faces and encourages conversations among participants.

“Magical Icebreaker Games”: John Negenkerken can set up short games or puzzles challenging the guests to work together and solve magical riddles. This fosters interaction and team-building while the guests enjoy the magic and fun of the event.

“Mysterious Predictions”: John Negenkerken can surprise guests with personal predictions. He might guess birthdates, favorite colors, or other personal information, making the guests feel amazed and connected to each other.

With this “Enchanting Icebreaker Activity,” John Negenkerken will entertain the guests, foster connections, create a relaxed atmosphere, and give the perfect kick-off to the corporate party. It will immediately put the guests in a positive and interactive mood, making them open to the rest of the event.

Want to know more? Call John Negenkerken directly at: 06-50574439

or fill in the contact form.